สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

Thung Song Hong Police Station

https://thiagobraz.com/

9-การเปิดเผยข้อมูล
9.1-ข้อมูลพื้นฐาน
9.2-การบริหารงาน
9.3-การบริหารเงินงบประมาณ
9.4-การบริหารและพัฒนาการทรัพยากรบุคล
9.5-การส่งเสริมความโปร่งใส
10-การป้องกันการทุจริต
10.1-การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
10.2-มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต